Data van slachtrunderen delen voor fokwaardeschattingen

Sinds april 2012 berekenen CRV Vlaanderen vzw en Coöperatie CRV verschillende karkasfokwaarden voor KI-stieren in het Belgisch witblauw ras. Daarnaast gebruikt de coöperatie ook de slachtgegevens van melkveerassen, onder ander voor de vleesindex die onderdeel is van de dubbeldoel NVI.

Deze fokwaarden helpen veehouders de juiste fokkerijkeuzes te maken gericht op een sterke groeikracht en efficiënte nieuwe generatie.

Hiertoe worden de slachtgegevens beheerd door Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees (I.V.B.) gekoppeld aan de afstammingsgegevens van de runderen die door vleesvee- en melkveehouders geregistreerd werden bij CRV.

Omwille van de nieuwe privacywetgeving is de procedure veranderd. Daar waar in het verleden alle data vanuit I.V.B. werden gedeeld voor de fokwaardenschatting moet voortaan elke veehouder individueel toestemming verleden om zijn data te delen voor fokwaardenschatting.

Ga hiervoor naar “Mijn IVB” -> “Toestemmingen” -> selecteer bij nieuwe toestemming toevoegen “CRV Vlaanderen” en klik op ‘voeg toestemming’ toe.