Handleiding classificatieresultaten raadplegen op de website van I.V.B.

Volg voor het raadplegen van classificatieresultaten de volgende stappen:

Ga naar www.ivb-interprof.be.

Vul de gebruikerscode en het wachtwoord van uw hoofdaccount in.

 

Druk op “Enter” of klik op “Aanmelden”.

Ga naar “Mijn IVB” en kies “Individuele rapporten + rekentool”.

Optioneel: geef uw e-mailadres in als daarom wordt gevraagd.

 

Optioneel: uw e-mailadres toevoegen is geslaagd.

Bovenaan op de pagina kan u eenvoudig individuele rapporten genereren.

Geef een begindatum in (bijvoorbeeld de eerste dag van de maand waarin werd geslacht)

Geef een einddatum in (bijvoorbeeld de laatste dag van de maand)

Kies het juiste beslagnummer.

Klik op “Exporteer als PDF” of “Exporteer als Excel” al naargelang gewenste bestandstype.

Afhankelijk van uw internetbrowser verschijnt er een keuzescherm. Klik op “Openen”.

Het gevraagde rapport opent.

In Excel kan het rapport bewerkt worden (klik eventueel eerst op “Bewerken inschakelen”)

Optioneel: Bijkomende gegevens in de rekentool inbrengen

Log in en ga naar “Mijn IVB” indien nodig.

Kies “Individuele rapporten + rekentool”.

Ga naar beneden naar “Gedetailleerde rapporten genereren”.

Kies het juiste beslagnummer.

Kies een begindatum.

Kies een einddatum.

Kies optioneel een slachthuis om de selectie te verfijnen.

De beschikbare dieren voor het datumbereik verschijnen onder “Deel 2”

Optioneel kan op een kolomtitel geklikt worden om de gegevens te sorteren volgens die kolom

(vb. volgens categorie)

Vink de dieren aan waarvoor u prijzen wil toevoegen.

Als u één dier aanvinkt, kan u gedetailleerde gegevens per dier toevoegen en deze achteraf in de rapporten laten weergeven.

Als u meerdere dieren aanvinkt, worden deze samengevoegd tot een lot (vb. een lot jonge stieren):

u dient dan prijzen per lot in te geven en de uiteindelijke gegevens in de rapporten zullen gemiddeldes zijn.

Ga verder naar beneden.

Onder “Deel 3” staan de geselecteerde dieren onder elkaar ter controle.

Ga verder naar beneden.

Onder “Deel 4” kan u de totaal ontvangen prijs ingeven.

Let op: indien er meerdere dieren (een lot) geselecteerd werden, dienen er prijzen voor het TOTALE lot ingegeven te worden.

Geef ook een lotnaam in om de dieren te bewaren en achteraf te kunnen bewerken.

Druk op “Berekenen en opslaan”.

Ga verder naar beneden.

Onder “Deel 6” zijn nu reeds meerdere gegevens zichtbaar.

Klik op “Exporteer als PDF” of “Exporteer als Excel” al naargelang gewenste bestandstype.

Afhankelijk van uw internetbrowser verschijnt er een keuzescherm. Klik op “Openen”.

Het gevraagde rapport opent.

Onder “Deel 5a” kunnen er aanvullend nog aankoopgegevens en gewichten toegevoegd worden.

Geef de gevraagde gegevens in. Let op: indien er meerdere dieren (een lot) geselecteerd werden, dienen er prijzen en gewichten voor het TOTALE lot ingegeven te worden.

Druk op “Herberekenen en opslaan”. Onder "Deel 6" verschijnen bijkomende gegevens.

Klik op “Exporteer als PDF” of “Exporteer als Excel” al naargelang het gewenste bestandstype.

Afhankelijk van uw internetbrowser verschijnt er een keuzescherm. Klik op “Openen”.

Het gevraagde rapport opent.