Contact & FAQ

Beste bezoeker, lees eerst onderstaande veelgestelde vragen na. Mogelijk bevindt uw antwoord zich er al tussen.

  • Klik op "wachtwoord/gebruikerscode vergeten" onder het wachtwoordveld.
  • Kies rol Producent-Veehouder uit het dropdownmenu
  • Vul uw beslagnummer en/of klophamernummer in en selecteer voor welk type dier u inloggegevens wenst.
  • I.V.B. stuurt u onmiddellijk per mail de nodige gegevens door op het mailadres dat bij ons gekend is wanneer u al eerder bent ingelogd geweest, of naar het mailadres dat gekend is binnen Sanitel indien dit de eerste maal is dat u gegevens aanvraagt. Wanneer beiden niet beschikbaar zijn, sturen wij een brief op naar het adres dat gekend is binnen Sanitel.

 • Log in op "Mijn IVB", ga naar "Persoonlijke gegevens" en kies helemaal onderaan "Wijzig wachtwoord".

 • • Let op bij het ingeven van uw wachtwoord op het onderscheid tussen:

  -  “HOOFDLETTERS” en “kleine letters”

  -  “0“ en “o” of “O“ (0 = cijfer nul; o = kleine letter omega; O = hoofdletter Oscar)

  -  “1” en “l” of “L” (1 = cijfer één; l = kleine letter lambda; L = hoofdletter Lima)

  • Heeft u nog een oud wachtwoord (type V_xxxxxxx)? Dit wachtwoord is VERVALLEN. Een nieuw wachtwoord aanvragen kan via de link "Wachtwoord vergeten?"

  • Na 5x het wachtwoord foutief in te geven wordt uw login geblokkeerd wegens veiligheidsredenen, contacteer I.V.B. bij voorkeur via e-mail op info@ivb-interprof.be met vermelding van uw beslagnummer of gebruikerscode om terug toegang te krijgen tot uw account.

 • 1) Log in op "Mijn IVB" en kies:

  - "Individuele rapporten" om de classificatiegegevens per dier te zien;

  - "Samenvattende/trimestriële rapporten" om samengevatte gegevens per trimester of jaar te zien.

  - "Automatisch classificatieresultaten ontvangen" om in te stellen om de classificatieresultaten automatisch via mail te ontvangen. Kies voor het interval dagelijks als u de dag na slachten uw gegevens al wenst te ontvangen.

  2) Wenst u de gegevens per post te bekomen dan volstaat het eveneens contact op te nemen met I.V.B. om een abonnement af te sluiten (28,5 €/jaar).

  U ontvangt dan wekelijks per post de beschikbare resultaten van de individuele slachtrunderen of mestvarkens (geen fokzeugen en -beren) die geslacht werden in Vlaamse indelingsplichtige slachthuizen en in Waalse en Brusselse indelingsplichtige slachthuizen indien deze tijdig en correct beschikbaar zijn.

  3) Uitgebreide handleidingen en verdere informatie kunnen worden teruggevonden onder het menu "Informatie".

 • U kan voor het aanpassen/verifiëren van uw e-mailadres zelf inloggen op www.ivb-interprof.be met uw persoonlijke gebruikerscode en wachtwoord.

  Het e-mailadres aanpassen kan onder Mijn IVB/Persoonlijke gegevens/E-mailadres en afsluitend klikken op Bewaren.

 • • I.V.B. heeft misschien nog geen betaling ontvangen voor het afsluiten van dit abonnement. Gelieve na te kijken of u de overschrijving van het abonnementsgeld heeft uitgevoerd met de juiste omschrijving in referentie.

  • Er zijn geen gegevens beschikbaar: I.V.B. heeft (nog) geen correcte gegevens gekregen van het slachthuis.

 • De Vlaamse indelingsplichtige slachthuizen zijn gehouden de gegevens binnen 24u aan I.V.B. over te maken. Zodra I.V.B. deze ontvangen heeft worden deze quasi onmiddellijk ter beschikking worden gesteld op onze website, en indien ingesteld worden deze op de ochtend nadien verzonden naar het door u opgegeven e-mail adres.

 • RUNDEREN:

  • Sommige runderen werden mogelijk (nog) niet geslacht of werden levend uitgevoerd;

  • Sommige runderen werden mogelijk geslacht in slachthuizen die wettelijk niet verplicht zijn om de karkassen te klasseren (= slachthuizen waar op jaarbasis gemiddeld niet meer dan 75 volwassen runderen per week worden geslacht) of werden geslacht in een slachthuis gelegen in het Brussels gewest;

  • Sommige runderen moesten wettelijk niet geklasseerd worden omwille van een leeftijd < 12 maanden;

  • De gegevens van sommige runderen kunnen ontbreken in de gegevensbank van I.V.B. omdat  het slachthuis waar het rund werd geslacht deze gegevens nog niet heeft overgemaakt of niet correct heeft overgemaakt;

  • De termijn alvorens de classificatiegegevens van dieren geslacht in bijvoorbeeld sommige Waalse slachthuizen beschikbaar zijn, kan eveneens soms langer duren. 

  • Sommige runderen veranderden voor het slachten mogelijk van eigenaar, waardoor de classificatiegegevens nu onder het beslagnummer van deze laatste eigenaar vallen.

  VARKENS:

  • Sommige varkens werden mogelijk geslacht in slachthuizen die wettelijk niet verplicht zijn om de karkassen te klasseren (= slachthuizen waar op jaarbasis gemiddeld niet meer dan 200 varkens per week worden geslacht) of werden geslacht in een slachthuis gelegen in het Brussels gewest;

  • De gegevens van sommige geslachte varkens kunnen ontbreken in de gegevensbank van I.V.B. omdat het slachthuis waar deze varkens werden geslacht deze gegevens nog niet heeft overgemaakt of niet correct heeft overgemaakt.

 • I.V.B. bezorgt de gegevens aan de verantwoordelijke van het laatste beslag waarop het dier werd ingeschreven. Ook als u op voet verkoopt en de handelaar de dieren vervoert richting slachthuis, kan u bij I.V.B. uw gegevens verkrijgen.

 • U kan al deze informatie vinden in het menu "Informatie" onder "Verklaring uitslagformulieren".

Of contacteer ons:

Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees vzw
Kiewitstraat 122 b1
BE-3500 HASSELT
Tel: +32 11 26 05 40
E-mail: info@ivb-interprof.be
(Producenten-veehouders: gelieve steeds uw beslagnummer door te geven)

*
*
*
*
Bedankt voor je inzending.
Het formulier is niet correct ingevuld. Controleer onderstaande gegevens.