Meldpunt - Modelovereenkomsten en Checklists


Meer over de modelovereenkomsten en checklists

I.V.B. heeft samen met haar leden verder werk gemaakt van een model-verkoopovereenkomst waarin zowel verkoopafspraken en betalingsstandaarden, maar ook de eigendomsoverdracht van dieren beschreven wordt. Dit eenvoudig opgestelde document kan de veehouder gebruiken waardoor hij voorafgaand aan de verkoop op de hoogte is van de afspraken rond de prijsvorming en achteraf niet voor ‘verrassingen’ komt te staan.

I.V.B. stelt deze documenten ter beschikking; het is wel nog steeds de veehouder zelf die dit document al dan niet wil gebruiken en dit aanwendt conform zijn eigen gemaakte afspraken.

Indien er toch geschillen zouden ontstaan ondanks het maken van duidelijke verkoopafspraken, kan men zeker en vast terecht bij het meldpunt van I.V.B., waarna de melding ten gronde nagegaan zal worden. We kunnen immers pas van een geschil spreken als er afspraken zijn die niet worden nageleefd.

Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt, kan I.V.B. niet tussenkomen, gelet op de uiteenzetting hierboven. Het eerder vernoemde modeldocument werd eerst juridisch nagekeken alvorens gratis beschikbaar gesteld te worden op de I.V.B.-website.