Leden IVB

I.V.B. groepeert de verschillende federale en regionale beroepsverenigingen van de toelevering, productie, transformatie en distributie.

A. TOELEVERING
B. PRODUCENTEN
C. HANDELAARS EN VEEMARKTEN
D. SLACHTHUIZEN EN UITSNIJDERIJEN
E. VLEESVERWERKENDE SECTOR
F. DISTRIBUTIE
G. OVERHEIDSWAARNEMERS
H. DIRECTEUR
I. BEDRIJFSREVISOR

Download hieronder een gedetailleerd overzicht met de Leden Algemene Vergadering.

De vereniging wordt aangestuurd door het Bestuursorgaan dat voor technische dossiers beroep doet op een rundvee- en varkenscommissie. De samenstelling van deze organen kan u terugvinden op onderstaand overzicht.