Het opvragen van slachtgegevens

1. Gratis beschikbaarstelling op de website van I.V.B.

Wenst de producent-veehouder de classificatieresultaten op de I.V.B.-website te raadplegen, dan kan hij gebruik maken van de gebruikerscode en het wachtwoord die hem werden meegedeeld.

Log hiervoor in op "Mijn IVB" en kies:
- "Individuele rapporten" om de classificatiegegevens per dier te zien;
- "Samenvattende/trimestriële rapporten" om samengevatte gegevens per trimester of jaar te zien.
- "Automatisch classificatieresultaten ontvangen" om in te stellen om de classificatieresultaten automatisch via mail te ontvangen. Kies voor interval "dagelijks" om daags na slachten uw resultaten per mail te krijgen.

Het afhalen van de gegevens kan gratis, onbeperkt en op elk ogenblik.

De gebruikerscode of het wachtwoord kunnen opnieuw opgevraagd worden door op de knop "Wachtwoord/gebruikerscode vergeten" aan de bovenzijde van de pagina te klikken. 

  • Klik op wachtwoord/gebruikerscode vergeten onder het wachtwoordveld.
  • Kies rol Producent-Veehouder uit het dropdownmenu
  • Vul uw beslagnummer en/of klophamernummer in en selecteer voor welk type dier u inloggegevens wenst.
  • I.V.B. stuurt u onmiddellijk per mail de nodige gegevens door op het mailadres dat bij ons gekend is wanneer u al eerder bent ingelogd geweest, of naar het mailadres dat gekend is binnen Sanitel indien dit de eerste maal is dat u gegevens aanvraagt. Wanneer beiden niet beschikbaar zijn, sturen wij een brief op naar het adres dat gekend is binnen Sanitel.

 

Een uitgebreide stap-voor-stap handleiding staat onder het menu "Informatie" -> "Handleiding classificatieresultaten raadplegen op de website van I.V.B." en de antwoorden op veelgestelde vragen staan onder "Contact & FAQ". 

Er kan tevens contact opgenomen worden met I.V.B. teneinde verdere informatie te bekomen.


2. Abonnement voor schriftelijke verzending per post.

Wenst de producent-veehouder de gegevens per post te bekomen dan volstaat het eveneens contact op te nemen met I.V.B. om een abonnement af te sluiten (28,5 €/jaar).

U ontvangt dan elke week per post de beschikbare resultaten van de individuele slachtrunderen of varkens die geslacht werden in Vlaamse indelingsplichtige slachthuizen en in Waalse en Brusselse indelingsplichtige slachthuizen zodra deze correct beschikbaar zijn.