<h2>Gebruikerscode/wachtwoord aanvragen</h2>

Gebruikerscode/wachtwoord aanvragen

Producenten-veehouders: vraag hier gratis uw gebruikerscode/wachtwoord aan. Hiermee kunnen o.a. classificatieresultaten van geslachte runderen/varkens worden geraadpleegd of sectorrapporten- en grafieken gedownload.

Lees Meer

<h2>Slachtgegevens van runderen en varkens opvragen</h2>

Slachtgegevens van runderen en varkens opvragen

Handleiding over het inloggen op de website en hoe het opvragen van de classificatieresultaten functioneert.

Lees Meer

Wie zijn wij?

I.V.B. (Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees) is een VZW die de verschillende federale en regionale beroepsverenigingen van de toelevering, productie, transformatie en distributie van Belgisch vlees en vleesproducten groepeert.

I.V.B. staat ten dienste van de productieketen van vlees en vleesproducten en spitst zich in het bijzonder toe op de bepalingen rondom het slachten, wegen en classificeren van slachtvee (runderen en varkens). I.V.B. streeft met haar werking en binnen de overlegorganen steeds naar een maximale valorisatie van de kwaliteit van Belgisch vlees en vleesproducten. Dit doet zij door dagelijks de veehouders-producenten te voorzien van slachtresultaten alsook deze resultaten steekproefsgewijs te controleren in de slachthuizen. Hierdoor tracht I.V.B. een bijdrage te leveren tot de creatie van een leefbare en duurzame vleessector waarbij er specifieke aandacht gaat naar het realiseren van meer transparantie in de vleesketen.

Nieuwsberichten

meer nieuws
 • 22 Apr

  Operationele werking karkasclassificatie in Rundveeslachthuizen

  De directe link naar het overzicht operationele karkasclassificatie is Operationele werking karkasclassificatie in Rundveeslachthuizen (ivb-interprof.be)

  Hierover verscheen het volgende persbericht: Binnen de rundveecommissie van I.V.B. werd een model ontwikkeld om de veehouder inzicht te geven in welke slachthuizen zich engageren een correcte classificatie, weging en doorgave van deze slachtgegevens van runderen te waarborgen...

  Lees Meer
 • 2 Nov

  Slachtgegevens in Frankrijk voor rundveehouders

  Rundveehouders kunnen hun slachtgegevens in Frankrijk raadplegen via het portaal op: https://breeder.normabev.fr

  Op dat portaal hoeft de rundveehouder zich alleen maar in te schrijven door het formulier in te vullen via de knop "Nouvel utilisateur : Inscription". Het wachtwoord wordt dan per e-mail toegestuurd.

  Lees Meer
 • 24 Aug

  Toestemmingen verlenen op de website van IVB

  Via de website van IVB kan een producent-veehouder een toestemming verlenen om classificatieresultaten automatisch over te maken aan personen of organisaties. In dit korte filmpje tonen we hoe dat in zijn werk gaat.

  Lees Meer
 • 29 Jul

  Data van slachtrunderen delen voor fokwaardeschattingen

  Heb je als rundveehouder reeds je toestemming verleend om je data van slachtrunderen te delen voor de fokwaardeschattingen? 

  Fokwaarden helpen veehouders de juiste fokkerijkeuzes te maken. Klik "Lees meer" voor verdere info. 

  Lees Meer
 • 19 Jun

  Aanbod van etiketten

  I.V.B. blijft zich inzetten om slachthuizen de mogelijkheid te bieden karkasetiketten aan scherpe prijzen aan te kopen.

  Lees Meer
 • 1 Jul

  IVB zet in op een versterkte interprofessionele werking

  De Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees (I.V.B.) verenigt alle representatieve beroepsverenigingen in de vleesketen (mengvoederfabrikanten, producenten, veehandel, slachthuizen, uitsnijderijen, vleeswarenfabrikanten en  retail) en spitst zich in het bijzonder toe op het correct wegen en classificeren van slachtvee (runderen en varkens)...

  Lees Meer
 • 12 Dez

  Bijdrage testwerking eindberen ten behoeve van ILVO

  Vanaf 1 januari 2018 mogen Vlaamse indelingsplichtige varkensslachthuizen op de factuur de "bijdrage testwerking eindberen" ten behoeve van ILVO vermelden voor te classificeren vleesvarkens. Meer informatie hierover wordt gegeven in het bijgevoegde artikel en op ILVO-Testwerking eindberen-Resultatentool

  Lees Meer