•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Exportieren in PDF

Bijdrage 2020 Vlaanderen

De tarieven aan te rekenen aan de producenten zijn vanaf 01-01-2020:
   • Vleesvarkens: 0,0335 € 
   • Runderen ouder dan 12 maanden: 0,6325 €

IVB verwendet Cookies zum Speichern Ihrer alltäglichen Arbeit auf dieser Website zu erleichtern,FortsetzenMehr über Cookies