•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Exporteren naar PDF

Contact

Beste bezoeker, lees eerst onderstaande veelgestelde vragen na.  Mogelijk bevindt uw antwoord zich er al tussen.

Ik ben mijn gebruikerscode of wachtwoord vergeten of ik heb nog geen gebruikerscode en wachtwoord ontvangen?

1) U kent uw gebruikerscode (het Sanitelnummer voor producenten):

- druk bovenaan op de link “Wachtwoord vergeten?".


2) U kent uw gebruikerscode (nog) niet: 

- Producenten-veehouders: druk bovenaan op de link “Gebruikerscode vergeten?”. 

- Andere: stuur een mail naar I.V.B. om een gebruikerscode en wachtwoord aan te vragen.


In beide gevallen worden een gebruikerscode en wachtwoord(link) opgestuurd:

- Per e-mail naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan de gebruikerscode, indien uw e-mailadres al werd gevalideerd door uzelf in ons systeem in het verleden.

- Per briefpost naar het postadres dat is gekoppeld aan de gebruikerscode, indien uw e-mailadres nog niet werd gevalideerd door uzelf in ons systeem in het verleden.

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Log in op "Mijn IVB", ga naar "Persoonlijke gegevens" en kies helemaal onderaan "Wijzig wachtwoord".

Het inloggen op de website mislukt/werd geblokkeerd?

• Let op bij het ingeven van uw wachtwoord op het onderscheid tussen:

-  “HOOFDLETTERS” en “kleine letters”

-  “0“ en “o” of “O“ (0 = cijfer nul; o = kleine letter omega; O = hoofdletter Oscar)

-  “1” en “l” of “L” (1 = cijfer één; l = kleine letter lambda; L = hoofdletter Lima)

• Heeft u nog een oud wachtwoord (type V_xxxxxxx)? Dit wachtwoord is VERVALLEN. Een nieuw wachtwoord aanvragen kan via de link "Wachtwoord vergeten?"

• Na 5x het wachtwoord foutief in te geven wordt uw login geblokkeerd wegens veiligheidsredenen, contacteer I.V.B. bij voorkeur via e-mail met vermelding van uw beslagnummer of gebruikerscode om terug toegang te krijgen tot uw account.

Hoe kan ik mijn classificatiegegevens als producent bekomen/automatisch via e-mail ontvangen?

1) Log in op "Mijn IVB" en kies:

- "Individuele rapporten" om de classificatiegegevens per dier te zien;

- "Samenvattende/trimestriële rapporten" om samengevatte gegevens per trimester of jaar te zien.

- "Automatisch classificatieresultaten ontvangen" om in te stellen om de classificatieresultaten automatisch via mail te ontvangen.

2) Wenst u de gegevens per post te bekomen dan volstaat het eveneens contact op te nemen met I.V.B. om een abonnement af te sluiten (25€/jaar).

U ontvangt dan wekelijks per post de beschikbare resultaten van de individuele slachtrunderen of mestvarkens (geen fokzeugen en -beren) die geslacht werden in Vlaamse indelingsplichtige slachthuizen en in Waalse en Brusselse indelingsplichtige slachthuizen indien deze tijdig en correct beschikbaar zijn.

3) Uitgebreide handleidingen en verdere informatie kunnen worden teruggevonden onder het menu "Informatie".

Hoe kan ik mijn e-mailadres aanmelden, wijzigen of verifiëren?

U kan voor het aanpassen/verifiëren van uw e-mailadres zelf inloggen op www.ivb-interprof.be met uw persoonlijke gebruikerscode en wachtwoord.

Het e-mailadres aanpassen kan onder Mijn IVB/Persoonlijke gegevens/E-mailadres en afsluitend klikken op Bewaren. 

Ik heb een abonnement afgesloten bij I.V.B. en heb nog géén resultaten ontvangen?

• I.V.B. heeft misschien nog geen betaling ontvangen voor het afsluiten van dit abonnement. Gelieve na te kijken of u de overschrijving van het abonnementsgeld heeft uitgevoerd met de juiste omschrijving in referentie.

• Er zijn geen gegevens beschikbaar: I.V.B. heeft (nog) geen correcte gegevens gekregen van het slachthuis.

Hoe snel zijn de classificatiegegevens van mijn dieren beschikbaar?

De gegevens zullen, indien het slachthuis ze juist, tijdig en correct verwerkbaar overmaakt aan I.V.B., binnen 24 uur na het slachten beschikbaar zijn op de website van I.V.B. voor Vlaamse indelingsplichtige slachthuizen.

Waarom zijn er géén classificatiegegevens van sommige van mijn dieren beschikbaar op de website?

RUNDEREN:

• Sommige runderen werden mogelijk (nog) niet geslacht of werden levend uitgevoerd;

• Sommige runderen werden mogelijk geslacht in slachthuizen die wettelijk niet verplicht zijn om de karkassen te klasseren (= slachthuizen waar op jaarbasis gemiddeld niet meer dan 75 volwassen runderen per week worden geslacht) of werden geslacht in een slachthuis gelegen in het Brussels gewest;

• Sommige runderen moesten wettelijk niet geklasseerd worden omwille van een leeftijd < 12 maanden;

• De gegevens van sommige runderen kunnen ontbreken in de gegevensbank van I.V.B. omdat  het slachthuis waar het rund werd geslacht deze gegevens nog niet heeft overgemaakt of niet correct heeft overgemaakt;

• De termijn alvorens de classificatiegegevens van dieren geslacht in bijvoorbeeld sommige Waalse slachthuizen beschikbaar zijn, kan eveneens soms langer duren. 

• Sommige runderen veranderden voor het slachten mogelijk van eigenaar, waardoor de classificatiegegevens nu onder het beslagnummer van deze laatste eigenaar vallen.

VARKENS:

• Sommige varkens werden mogelijk geslacht in slachthuizen die wettelijk niet verplicht zijn om de karkassen te klasseren (= slachthuizen waar op jaarbasis gemiddeld niet meer dan 200 varkens per week worden geslacht) of werden geslacht in een slachthuis gelegen in het Brussels gewest;

• De gegevens van sommige geslachte varkens kunnen ontbreken in de gegevensbank van I.V.B. omdat het slachthuis waar deze varkens werden geslacht deze gegevens nog niet heeft overgemaakt of niet correct heeft overgemaakt.

Ik verkoop al mijn runderen op voet. Kan ik dan ook gegevens bekomen?

Op dit ogenblik zijn alle gegevens beschikbaar van de dieren geslacht na 01/07/2013.  Er hoeft niet meer I.V.B. achter op het runderpaspoort genoteerd te worden.

In het jaarlijks of trimestrieel overzicht zijn in de gemiddeldes eveneens de resultaten van alle geslachte dieren opgenomen. (Dus ook van de dieren verkocht op voet)

Ik verkoop al mijn varkens op voet. Kan ik dan ook gegevens bekomen en welk nut heeft dit voor mij?

Uiteraard kan u de gegevens bekomen van alle geslachte varkens. Op de website worden de classificatieresultaten van de varkens die geslacht worden in slachthuizen die de classificatie moeten uitvoeren, beschikbaar gesteld.

Het nut dat u als veehouder er kunt uithalen is niet onbelangrijk, u krijgt een beeld van:

- De warme karkasgewichten van elke levering

- De berekende % van mager vlees

- Indien er verdere indelingsgegevens of cameragegevens beschikbaar zijn, worden deze gegevens zoals waarden van rugspek en vleesdikte, maximale hambreedte en hamhoek evenals de type-index eveneens beschikbaar gesteld

Op die wijze dient het u toe te laten een beter inzicht te krijgen in de prestaties van uw mestvarkens zowel op gebied van voeding, van uitbating als van de gebruikte bloedlijnen.

Waarom staat er geen waarde voor X1 of X2 op mijn uitslagformulier?

Deze gegevens kunnen slechts weergegeven worden voor zover dit correct wordt doorgezonden door het slachthuis en/of beschikbaar is voor het betreffende indelingstoestel.  X1 en X2 worden bijvoorbeeld enkel gemeten indien er een priktoestel gebruikt wordt.
Voor producenten van varkens die ingedeeld werden met het toestel AutoFOM III, worden de gemeten waardes R2P10 en R3P5 getoond (klik hier voor het nieuwsbericht daarover).

Wat betekent de aanbiedingsvorm, omgerekend gewicht, koud gewicht, keizersnede 40, ... op mijn uitslagformulier?

U kan al deze informatie vinden in het menu "Informatie" onder "Verklaring uitslagformulieren".

Of contacteer ons:

Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees vzw
Kiewitstraat 122 b1
BE-3500 HASSELT
Tel: +32 11 26 05 40
E-mail: info@ivb-interprof.be
(Producenten-veehouders: gelieve steeds uw beslagnummer door te geven)

*
*
*
*
IVB gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies